پروبیوتیک

افزایش ارزش تغذیه‌ای غذا

(فرا سودمند)

دارای فیبر محلول

پر فیبر

سین بیوتیک

پری بیوتیک

قند کاهش یافته

بدون مواد نگهدارنده

بدون اسیدهای چرب ترانس

(زیرو ترانس)

چربی کاهش یافته

تنظیم و تقویت

سیستم ایمنی

بدون کلسترول

بهبود سلامت و کارایی

سیستم گوارشی

کاهش عوارض عدم

تحمل لاکتوز

غیر تراریخته

کم نمک

قند کاهش یافته

بدون مواد نگهدارنده

سین بیوتیک

پری بیوتیک

دارای فیبر محلول

پر فیبر

پروبیوتیک

افزایش ارزش تغذیه‌ای غذا

(فرا سودمند)

غیر تراریخته

کم نمک

بهبود سلامت و کارایی

سیستم گوارشی

کاهش عوارض عدم

تحمل لاکتوز

تنظیم و تقویت

سیستم ایمنی

بدون کلسترول

بدون اسیدهای چرب ترانس

(زیرو ترانس)

چربی کاهش یافته

    داستان بیسکوفیت

    برند بیسکوفیت باهدف ارتقای سلامت در جامعه برپایه ی علوم تغذیه و مزاج شناسی و نوآفرینی محصولات غذایی سلامت، در سال … تأسیس شد. نتیجه فعالیت‌های انجام‌شده متخصصین و کارشناسان تغذیه در این مجموعه طی سال‌های گذشته همگی در راستای اطمینان به مصرف کننده کنندگان از نظر رژیم غذایی سالم جهت کاهش وزن یا تناسب اندام است.